• Zoo pro veřejnost 
  • Zavřít  Vyberte si svůj scénář a my vám za to zobrazíme informace o ZOO Dvůr Králové, které vás budou zajímat.
   Aktuálně zvolený scénář je zoo pro veřejnost. Rádi vzpomínáte na své dětství a výlety do zoo? Ukažte i svým dětem svět plný vzrušujících zážitků. Nebo vyražte sami a užijte si zoo!
 • Zoo pro školy 
  • Zavřít  Vyberte si svůj scénář a my vám za to zobrazíme informace o ZOO Dvůr Králové, které vás budou zajímat.
   Aktuálně zvolený scénář je zoo pro školy. Rádi vzpomínáte na své dětství a výlety do zoo? Ukažte i svým dětem svět plný vzrušujících zážitků. Nebo vyražte sami a užijte si zoo!
 • Zoo pro firmy 
  • Zavřít  Vyberte si svůj scénář a my vám za to zobrazíme informace o ZOO Dvůr Králové, které vás budou zajímat.
   Aktuálně zvolený scénář je zoo pro firmy. Rádi vzpomínáte na své dětství a výlety do zoo? Ukažte i svým dětem svět plný vzrušujících zážitků. Nebo vyražte sami a užijte si zoo!

Dnes byl v ZOO Dvůr Králové slavnostně otevřen Pavilon pro gorily a další africké primáty, jehož generální rekonstrukce proběhla v rekordním čase

Datum: 04.07.2012

Pavilon pro gorily dnes v 11 hodin slavnostně otevřel hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc za přítomnosti firem a dodavatelů podílejících se na rekonstrukci, zástupců médií, ředitelů zoologických zahrad a dalších hostů. Generální přestavba pavilonu lidoopů v ZOO Dvůr Králové, realizovaná v rámci projektu „Turistický cíl - Pavilon goril“, proběhla za rekordních 6 měsíců. Byla spolufinacována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a navazuje na projekt „Kuks – Granátové jablko“. Nový pavilon ocenil i dlouholetý ošetřovatel goril Marek Ždánský a známá primatoložka Marina Vančatová, kteří se slavnostního otevření zúčastnili.

 Práce na generální rekonstrukci starého, nevyhovujícího pavilonu byly zahájeny 16. prosince 2011, ihned po té co byla přestěhována zvířata, která pavilon obývala. Gorily Tadao a Shinda nalezly dočasný domov v zoo Liberec, skupina šimpanzů a guerez angolských byla umístěna v náhradních prostorách domovské zoo.
Původní pavilon byl realizován v letech 1972 – 1984 a byl posledním neopraveným pavilonem v klasické části zoo. Nevyhovoval moderním chovatelským trendům, byl energeticky náročný a pořádně nefungoval ani topný systém. Zoo dlouho sháněla peníze na jeho generální rekonstrukci, což se podařilo až v roce 2011. Projekční práce byly zahájeny v roce 2007, stavební povolení na akci bylo vydáno 7. 4. 2009 a v roce 2009 byla předložena žádost o financování akce z Evropských fondů. Zároveň proběhla 1. etapa rozšíření výběhu – terénní úpravy a výstavba hraniční zdi výběhu, která byla financována sponzorsky (ČSOB, Nadace ČEZ, Plynosklad Rosice n,.L, a Radmila Gareisová, František Novák). Pro nadbytek žádostí o dotaci nebyl však projekt vybrán a proto v lednu 2011 byla podána nová žádost v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci rozvoje doprovodné infrastruktury pro ČR v oblasti Kuks. Jednalo se o rozvojovou aktivitu turistického ruchu navazující na projekt „Kuks – Granátové jablko“ probíhající v nedalekém areálu barokního klenotu východních Čech – Kuksu, která bude realizován až do roku 2014.
Plánovaná cena přestavby činila přes 31 milionů, nakonec se podařilo v soutěži získat dodavatele s cenou necelých 23 milionů. 
Investorem přestavby byla ZOO Dvůr Králové a.s., projekci zajistili: Ing. arch. Libor Toman, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Petr Jiřička a Ing. Vladimír Mertlík. Jako generální dodavatel zvítězila ve výběrovém řízení Stavební společnost Žižka, spol. s.r.o. Dvůr Králové n. L. Technický dozor zajistila společnost EPOS CZ, spol. s r.o.  Dvůr Králové n. L.
Doba výstavby: 16. prosince 2011 – 21. června 2012
Administrace projektu: GRANTIKA České spořitelny, a.s. Brno
Financování:
Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod – 85 % uznatelných výdajů
    Královéhradecký kraj – 3,30 mil. Kč
Výběrové řízení na dodavatele: CEP a.s. Hradec Králové
Administrace projektu: GRANTIKA České spořitelny, a.s. Brno
za investora: Ing. Aleš Kancnýř, Ing. Vladimír Mertlík, Hana Dvořáková
Technická spolupráce investora: Ing. Petr Jiřička, Ing. Vladimír Mertlík, Ing. Jiří Děd
Odborný dozor investora: RNDr. Dana Holečková, Mgr. Michal Podhrázský
Subdodavatelé:
HMS – elektro  s.r.o. Dvůr Králové n.L. : elektro
Jan Klihavec  Dvůr Králové n.L. :   voda, kanalizace a topení
Jiří Ruml Dvůr Králové n.L.: výkladce a okna
Stránský a Petržík, Pneumatické válce, s. r.o. Bílá Třemešná: nerezové vpusti
LÁF NEREZ s.r.o. Nová Paka:  nerezové prvky
Gessoatelier Bratislava:  umělé skály
Jiří Škop Dvůr Králové n.L.: střecha
Jitka Mašínová a Roman Schroll: umělecká malba
Lemuria TV Tisá: dokumentární film Gorila – největší primát Afriky
Zídekhk - Okrasné zahrady: trávníky
Zdeněk Zdráhal: parkosy
Jiří Semerák: vzdělávací a informační panely
Sponzoři:
MŽP Praha – vzdělávací tabule a vitríny (2005, 2008 a 2009)
ČSOB generální partner zoo – rozšíření výběhu (2009)
Nadace ČEZ – rozšíření výběhu (2009)
Plynosklad Rosice n.L. – rozšíření výběhu (2009)
Radmila Gareisová - rozšíření výběhu (2009)
František Novák - rozšíření výběhu (2009)
Expozice: Ing. Jiří Děd, Mgr. Michal Podhrázský, Naďa Humlová
Infosystém: RNDr. Dana Holečková, Ing.Tomáš Hajnyš, Pavel Šereda, Mgr. Michal Podhrázský
Parametry pavilonu
    Původní pavilon    Pavilon po rekonstrukci
Zastavěná plocha    544 m2    686 m2
Prostory pro zvířata    187 m2    329 m2
z toho expozice    165 m2    306 m2
Hala pro návštěvníky    125 m2    223 m2 (171+ 52 m2 u výběhu)
Plocha výběhů pro zvířata    750 m2    1613 m2
Celkem plocha areálu    1650 m2    2 363 m2
Plocha opravených komunikací    --    1705 m2
Celkem plocha areálu    --    3994 m2
Přestavbou pavilonu se výběhy a expozice pro zvířata dvojnásobně zvětšily a primáti jsou prezentováni v atraktivním prostředí. Jako první se vrátil ve středu 27. 6. ze Zoo Liberec gorilí samec Tadao. (V Liberci zůstala dosavadní družka Tadaa gorila Shinda, která brzy odcestuje do Zoo Moskva k nové rodině. Bohužel, přes takřka pětileté soužití s Tadaem, nezabřezla a tak musí odejít k plodnému samci.). Po vypuštění z transportní bedny se v novém prostředí během krátké chvíle cítil jako doma a začal se spokojeně krmit. Podobné to bylo i v případě přestěhování šimpanzů (28. 6.) a guerez (29. 6.). Všichni bez problémů poznali, že jsou zpět doma. V novém pavilonu jsou zvířata prezentována v přirozeném světle, což je komfortnější pro zvířata i návštěvníky, stejně tak jako vysoká vrstva borky na podlaze expozic. Součástí pavilonu je i informační a vzdělávací systém, z kterého návštěvníky asi nejvíce zaujmou audiovizuální informační kiosky, které obsahují i prezentaci areálu barokního hospitalu Kuks, který leží jen osm kilometrů od Dvora Králové nad Labem.
Celá akce navazuje na další projekt financovaný z evropských peněz, „Kuks – Granátové jablko“ Díky tomu dochází k rozvoji infrastruktury cestovního ruchu v celém regionu.
 
Informace k chovaným druhům zvířat:
Šimpanz (Pan troglodytes)
Asi nejznámějším africkým lidoopem je šimpanz, dosahující váhy 50-80 kg. Žije v tlupách, potuluje se po kraji a hledá potravu – především plody, ovoce, výhonky a na noc si staví jednoduchá hnízda ve větvích stromů. Studie z přírody prokázaly u šimpanzů používání i vytváření primitivních nástrojů (například předem záměrně upraveným klacíkem vybírají termity z termitišť) i občasné záměrné ulovení a požírání jiných živočichů. Většinu jejich potravy tvoří plody a rostliny.
ZOO Dvůr Králové úspěšně množí šimpanze od roku 1984, byla zde odchována 4 mláďata.
V pavilonu žijí samec Dingo a samice Babeta, Bonie a Uke (nar. 1984 v Zoo Dvůr Králové).
Gorila je největším primátem, samci dosahují při postavení na zadní končetiny výšky i přes 2 metry a váhy i přes 200 kg. Samice jsou poloviční a obvykle váží kolem 80-100 kg. Žije v tropických lesích Afriky ve dvou druzích – gorila horská (východní) nikdy nebyla chována v zoologických zahradách a gorila nížinná (západní).
Gorila nížinná (Gorilla gorilla)
Běžnější, i když také vyhubením ohroženým druhem  je gorila nížinná (východní), jejíž chov v zoologických zahradách se v posledních desetiletích poměrně daří, i když úspěšný odchov je stále velkou vzácností.
 Zajímavý je sociální život goril, které žijí v rodinných tlupách vedených dominantním stříbrohřbetým samcem. Jakmile mladé samice dospějí, opouštějí rodnou skupinu a připojují se k jinému - nepříbuznému samci. Tento mechanismus, který v přírodě brání nežádoucí příbuzenské plemenitbě, byl důvodem proč se gorily v zajetí dlouho vůbec nemnožily (1. se narodila až v roce 1956 v Zoo Columbus v Ohio v USA). Dostávaly se totiž do lidské péče obvykle jen v párech a žily spolu od dětství po celý život. Považovaly se proto za sourozence a nepářily se spolu. Dnes v rámci mezinárodní spolupráce si jednotlivé zoo mezi sebou gorily vyměňují, a proto porodnost stoupá.
Královédvorská zoo vlastní pár goril nížinných – samec Tadao (narozen v Kamerunu 1972) se stal prvním obyvatelem nového pavilonu a samici Kambu (nar. 1972 Kamerun), která v současné době žije v Zoo Praha, kde pomáhá s výchovou všech mláďat. Dosavadní družka Tadaa samice Shinda bude přemístěna do Zoo Moskva k novému chovnému samci, protože Tadao je bohužel neplodný. Proto Shinda čeká na transport v Zoo Liberec, která se stala azylem Tadaa a Shindy v době výstavby pavilonu.
(Gorila horská (Gorilla beringei)
Gorila horská (západní) žije v počtu 720 zvířat ve dvou ekosystémech, přitom více než polovina horských goril se vyskytuje v Ugandě. První oblastí, kde žije, je pohoří Virunga na samém jihozápadě Ugandy s národním gorilím parkem Mgahinga, který má plochu jen 34 km2. Navazují na něj národní parky v Kongu a Rwandě a společně tvoří první ekosystém horských goril – chráněnou oblast Virunga, kde žije 380 goril. Druhým ekosystémem je ugandský národní park Bwindi o ploše 321 km2, ležící asi 100 km na sever nad Virungou. Již v roce 1932 zde byla zřízena lesní rezervace, od roku 1961 rezervace pro horské gorily a v roce 1994 bylo Bwindi vyhlášeno světovým dědictvím UNESCO, protože zde žije asi 340 horských goril v původním horském biotopui. Park se nachází v nadmořské výšce 1160 až 2607 m a teplota se pohybuje mezi 7 až 20°C. Období dešťů probíhají v březnu až dubnu a září až listopadu. Období sucha jsou dvě - od června do srpna a od prosince do ledna. Gorily horské nejsou chovány v zoologických zahradách, proto jsou jí v pavilonu věnovány informační panely (česky, polsky a anglicky).
Gueréza angolská (Colobus angolensis)
Gueréza angolská je domovem v pralesích západní Afriky, kde obývá koruny stromů. Tato elegantní opice patřící do čeledě kočkodanovitých žije v malých rodinných skupinách. Živí se listy, květy, plody a další rostlinou potravou. Tyto velmi gracilní opice se elegantně pohybují v větvích  stromů, neboť váží jen 6-12 kg.Samice rodí po180 dnech březosti jediné zcela bílé mládě, které se přebarví do šatu svých rodičů až po několika měsících. Královédvorská zoo tyto guerézy úspěšně rozmnožuje a její chov patří k nejúspěšnějším v Evropě (narodilo se zde již 47 mláďat). V pavilonu žijí samice Senta, Verena, Viktorie a Sula a samec Vuk. Přitom Senta je úplně první guerézou narozenou ve Dvoře Králové n.L. i celé ČR (tehdy Československu) – narodila se 21.12.1990 a samice Sula, dcera Senty je zatím mládětem posledním.

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Zeptejte se nás

Zaujaly vás informace na této stránce? Chcete se dozvědět více? Neváhejte a vyplňte následující kontaktní formulář. S odpovědí se vám ozveme co nejdříve.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Otevírací doba

Zimní sezóna

9:00 otevřeno

zavřeno 16:00

Cena vstupného

Zimní sezona.

Plné vstupné 120 Kč

Snížené vstupné 80 Kč

Dětské (2-4 roky) 50 Kč

Dětské vstupné (4 až 15 let) 80 Kč

Rodinné vstupné360 Kč

Pes100 Kč

Zobrazit úplný ceník

Mapa stránek | Kontaktujte nás |

Úvodní strana

Novinky Dnes byl v ZOO Dvůr Králové slavnostně otevřen Pavilon pro gorily a další africké primáty, jehož generální rekonstrukce proběhla v rekordním čase

Nahoru

Copyright © 2008 Oficiální web ZOO Dvůr Králové
Ochrana osobních údajů | prohláąení o přístupnosti

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2